Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200276/2020 Data publikacji: 2020-12-14 Data przetargu: 2020-12-29
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na "Obsługę komory regeneracji obudowy, przegląd i kompletacja obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 2988 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1379 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 2438 kB
Załącznik nr 3 IPU 7057 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 670 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 278 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB