Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200267 Data publikacji: 2020-12-14 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu produkcji Dräger będącego na wyposażeniu Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 103 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja Techn iczna 1204 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 7139 kB
załącznik nr 4- Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 1409 kB
załącznik nr 5- Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 19 kB
załącznik nr 6 - Klauzula Informacyjna RODO 26 kB
załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 157 kB
Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu licytacji 21 kB