Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 051/A/21 Data publikacji: 2020-11-25 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-11-30
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: części składowe systemu strugowego
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 051 379 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 427 kB
Pakiet zadanie 1 456 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Informacja - RODO 20 kB
wyniki 051 179 kB