Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 052/A/21 Data publikacji: 2020-11-25 Data przetargu: 2020-12-04
Data otwarcia ofert: 2020-11-30
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Spoiwo mineralne izolująco-uszczelniające obniżenie skłonności węgla do samozapłonu jednokomponentowe (sucha mieszanka)
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 052 379 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załacznik nr 1 do Specyfikcji Technicznej 382 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 648 kB
wyniki 052 185 kB