Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 049/A/21 Data publikacji: 2020-11-25 Data przetargu: 2020-12-14
Data otwarcia ofert: 2020-12-07
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Ręczniki i ścierki
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 049 (modyfikacja) 64 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 25 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech. 97 kB
Wzór umowy 52 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Wyniki 049 14 kB