Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 40/20 Data publikacji: 2020-11-24 Data przetargu: 2020-12-02
Data otwarcia ofert: 2020-12-02
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na wykonanie usługi serwisowej elementów systemu zasilania bezprzerwowego dla KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 8108 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz załącznikami 8108 kB