Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 49/P/20 Data publikacji: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 47 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 41 kB
4. Zał. nr 1 do formularza ofertowego - formularz JEDZ 96 kB
5. Zał. nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do formularza ofertowego - kosztorys wykonania zamówienia 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - wzór umowy 146 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 47 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 17 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
15. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zam 66 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 24 kB