Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 52/P/20 Data publikacji: 2020-11-20
Data otwarcia ofert: 2020-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 347 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 213 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 42 kB
4. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 76 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofetowego - Kosztorys 44 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. 11.1.3 SIWZ 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 483 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 213 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - Kosztorys 44 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik usług 39 kB
14. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o zachowaniu poufności 22 kB
15. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
16. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2020 r. 64 kB
17. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam z dnia 02.12.2020 r. 393 kB
18. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.12.2020 r. 196 kB