Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 47/P/20 Data publikacji: 2020-11-20
Data otwarcia ofert: 2020-12-02 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 339 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 326 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 58 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 46 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 580 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 59 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług 472 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 31 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 30.11.2020 r. 506 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 03.12.2020 r. 4876 kB
17. SIWZ - po modyfikacji 339 kB
18. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - po modyfikacji 326 kB
19. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna - po modyfikacji 212 kB
20. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy - po modyfikacji 584 kB
21. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna - po modyfikacji 325 kB
22. Informacja ws kwoty na sfinans. zamówienia 68 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 34 kB
24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 420 kB