Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 198/R/20 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-03
Data otwarcia ofert: 2020-11-27
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych w JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy 60 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 39 kB
Załącznik nr 3. Istotne Postanowienia Umowy 91 kB
Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia blokada wadium 31 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o Modyfikacji 198 R 20 24 kB
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy po modyfikacji 60 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 171 kB