Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 70/XII/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-01
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie robót rektyfikacyjnych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przed i po rektyfikacji, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Powstańców Śl. 36a.
Pełna treść [ pdf 227 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - formularz ofertowy + zał. nr 1a do formularza ofertowego - przedmiar robót 1533 kB
zał. nr 2 - specyfikacja techniczna 178 kB
zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy 800 kB
zał. nr 4 - wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 55 kB