Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 201/R/20 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-01
Data otwarcia ofert: 2020-11-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy z pobierką spągu za pomocą spągoładowarki oraz MW przekopu kierunkowego wschodniego na poz. 1000 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy 87 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja Techniczna 82 kB
Załącznik nr 2. do Specyfikacji Technicznej 2153 kB
Załącznik nr 3. do Specyfikacji Technicznej 523 kB
Załącznik nr 3. Istotne Postanowienia Umowy 156 kB
Załącznik nr 4. Wzór ośwadczenia 52 kB
Załącznik nr 5. Cennik 92 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 182 kB