Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 51/P/20 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-01 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na obsługę odstaw głównych dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 51/P/20 142 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 39 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 50 kB
4. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 76 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - Kosztorys 17 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 143 kB
11. Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 39 kB
12. Załącznik nr 2 do Umowy - Kosztorys 34 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności danych 17 kB
14. Załącznik nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 33 kB
15. Informacja dla Wykonawców z dnia 30.11.2020 r. 2453 kB
16. SIWZ po modyfikacji 142 kB
17. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 66 kB
18. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
19. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
20. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 13.01.2021 r. 68 kB