Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 15/PM/21 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-07 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych do przenośników i dozowników zgrzebłowych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 151 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.Ogłoszenie o zamówieniu- pełna treść 151 kB
2. SIWZ 146 kB
3.Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 68 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 34 kB
6 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 31 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 35 kB
8. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 36 kB
9. espd-request-Załącznik Nr 1 do Formularza ofert. 97 kB
10. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Pakiet 40 kB
11. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
12. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 49 kB
13. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 143 kB
14. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 32 kB
15. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
16. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
17. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
18. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja 1079 kB
19.Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 73 kB
20.Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 31 kB
21.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
22. Informacja o wynikach aukcji elektronicznych w dniu 12.01.2021 74 kB