Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 14/PM/21 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 139 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 139 kB
2. SIWZ 408 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 450 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 34 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 79 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2 ÷ 4 do Formularza ofertowego 47 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 416 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 393 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 398 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 200 kB
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu 1060 kB