Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 044/A/21 Data publikacji: 2020-11-17 Data przetargu: 2020-12-02
Data otwarcia ofert: 2020-11-23
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Czynniki chłodnicze
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 044 379 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Pakiet nr 1 374 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 200 kB
wyniki 044 177 kB