Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 39/XI/ZOF/2020 Data publikacji: 2020-11-13 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-23

JSW S.A.KWK " Borynia-Zofiówka " Ruch " Zofiówka " ogłasza aukcję elektroniczną na budowę rurociągu DN 200 w zakresie wykonania otworu wielkośrednicowego wraz z orurowaniem mające na celu doprowadzenie wody ze zbiornika ppoż. zlokalizowanego na poz. 705 do rurociągu DN 250 zabudowanego w szybie Iz.
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 284 kB
specyfikacja techniczna 273 kB
istotne postanowienia umowy 806 kB
blokowanie wadium 51 kB
wykaz cen i usłu 65 kB
zarządzenie KRZG 2133 kB