Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 13/PM/21 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych i dozownika zgrzebłowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 406 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 406 kB
02. SIWZ 451 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 495 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 31 kB
06. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 35 kB
07. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 48 kB
08. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
09. Pakiety - Załącznik Nr 2-7 do Formularza ofertowego 49 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 416 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 393 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
14. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
16. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
17. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego. 424 kB
18. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 576 kB
19. Informacja o wniesieniu odwołania przez FAMUR S.A. 367 kB
20. Odwołanie wniesione w dniu 20.11.2020 r. przez FAMUR S.A. 362 kB
21. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 473 kB
22. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 477 kB
23. Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ 879 kB
24. SIWZ - modyfikacja 01.12.2020 447 kB
25. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ - modyfikacja 01.12.2020 416 kB
26. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 481 kB
27. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 4159 kB
28. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 589 kB
29. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 249 kB
30. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB