Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 53/P/20 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa górniczych lamp nahełmych do Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 138 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 55 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 49 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 46 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 131 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 55 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 47 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 27.11.2020 r. 58 kB
16. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 69 kB
17. Informacja z otwarcia ofert 32 kB
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 77 kB