Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200190 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-27
Status: Otwarty

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych i powiększenia pojemności istniejących placów składowych węgla w JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 3040 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2141 kB
FORMULARZ OFERTOWY 1567 kB
IPU 7458 kB
CENNIK OPŁAT STOSOWANYCH PRZEZ JSW S.A. KWK "KNURÓW - SZCZYGŁOWICE" 802 kB
WZÓR OŚWIADCZENIA O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 283 kB
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA I ZAŁ. 1 450 kB
ZMIANA TERMINU LICYTACJI 494 kB