Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 658/A/20 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-25
Data otwarcia ofert: 2020-11-19
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Artykuły wiertnicze.
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 658 442 kB
Pakiet nr 1 453 kB
Pakiet nr 2 382 kB
Pakiet nr 3 383 kB
Pakiet nr 4 382 kB
Pakiet nr 5 286 kB
Pakiet nr 6 384 kB
Pakiet nr 7 377 kB
Pakiet nr 8 381 kB
Pakiet nr 9 385 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 299 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 179 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 363 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
wyniki 658 103 kB