Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200241/2020 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-26
Data otwarcia ofert: 2020-11-19
Status: Otwarty

Serwis urządzeń produkcji Haber na powierzchni JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 3011 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z ZAŁĄCZNIKIEM 4707 kB
FORMULARZ OFERTOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI 1a i 1b 3141 kB
IPU Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 1 I NR 2 10 MB
CENNIK OPŁAT STOSOWANYCH PRZEZ JSW S.A. KWK "KNURÓW - SZCZYGŁOWICE" 843 kB
WZÓR OSWIADCZENIA O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 286 kB
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 258 kB