Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-159/20 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-11-17
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Przykatwianie stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu chodnika K-8 w pokł. 362/3 i 363 na łącznej długości 994m w KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 519 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 427 kB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 508 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 404 kB
OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 348 kB
CENNIK USŁUG PRODUKCJI POMOCNICZYCH 92 kB
OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY 107 kB
INFORMACJA RODO 73 kB