Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200179/2020 Data publikacji: 2020-11-09 Data przetargu: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-11-17
Status: Otwarty

KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza aukcję elektroniczną na Usługi serwisowe górniczych wyciągów szybowych w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1: 12200179 - Formularz Ofertowy 84 kB
Zał. nr 2: 12200179 - Specyfikacja Techniczna 105 kB
Zał. nr 3: 12200179 - IPU 176 kB
Zał. nr 4: 12200179 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Zał. nr 5: 12200179 - Cennik Zamawiającego 867 kB
Zał. nr 6: 12200179 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 165 kB