Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 19/2020/KSz Data publikacji: 2020-11-09 Data przetargu: 2020-11-19
Data otwarcia ofert: 2020-11-19
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice' ogłasza postępowanie do 10 000zł nt.: Prac geodezyjnych związanych z podziałem działki, polegające na wydzieleniu części zabudowanej kozłem oporowym oraz uzyskaniu Decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 345 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr Wymagania Techniczne. 1469 kB
Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 657 kB
Załącznik nr 3 IPU 4894 kB