Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 46/P/20 Data publikacji: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-12-09 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka
Pełna treść [ pdf 99 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 139 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 41 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Harmonogram sprzatania KWK Ruch Zofiówka 26 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Harmonogram.sprzątania KWK Ruch Zofiówka 53 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 56 kB
6. Zał nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 131 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 38 kB
13. zał nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zach pouf danych os. 19 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 41 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług Ruch Borynia 21 kB
17. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka 23 kB
18. Informacja do wykonawców z dnia 20.11.2020 361 kB
19. Informacja do wykonwców z dnia 03.12.2020 3785 kB
20. SIWZ po modyfikacji 141 kB
21. Informacja do wykonawców 591 kB
22. SIWZ po modyfikacji 141 kB
23. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 71 kB
24. Informacja z otwarcia ofert 21.12.20 26 kB
25. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
26. Informacja o wynikach aukcji z dnia 11.01.2021 r. 67 kB