Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 11/PM/21 Data publikacji: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-11-24

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy .
Pełna treść [ pdf 191 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 191 kB
2. SIWZ 142 kB
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 56 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 38 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 27 kB
6. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request.xml 97 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Pakiety 13 kB
8. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
9. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 48 kB
10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 143 kB
11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 32 kB
12. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
13. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
14. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 84 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 25 kB
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1585 kB