Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200251 Data publikacji: 2020-11-06 Data przetargu: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-13
Status: Otwarty

Określenie wpływów eksploatacji górniczej - pomiar osnowy wysokościowej na OG "Knurów" i OG "Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 506 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 1217 kB
Istotne postanowienia umowy 5308 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 148 kB
Oświadczenie o blokadzie należności 282 kB
Specyfikacja techniczna 1412 kB
Wybór 243 kB