Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 80/2020 Data publikacji: 2020-11-04 Data przetargu: 2020-12-16
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-30
Status: Otwarty

Prace związane z remontem wielkogabarytowych urządzeń przeróbczych oraz wymianą ich podstawowych elementów w ZPMW JSW S.A. KWK "Budryk". ! Zmianie ulega termin składania wniosów oraz termin licytacji.Ulega zmianie termin licytacji. Zmianie ulega godzina aukcji elektornicznej.
Pełna treść [ docx 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 941 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2 1595 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 819 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4245 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5 273 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 791 kB
ZAŁĄCZNIK NR 7 528 kB
Informacja o modyfikacji 699 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 1655 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 4254 kB
Odpowiedź na pytanie. 229 kB