Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 14/2020/KSz Data publikacji: 2020-11-04 Data przetargu: 2020-11-16
Data otwarcia ofert: 2020-11-16
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 zł nt.: Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych rowem opaskowym RL z terenu przyległego do obszaru rekultywacyjnego "Bierawka 1" oraz z terenu parkingu o pow. 0,38 ha do cieku Książenickiego w km 0+070, dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruchu Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1: 14_2020_KSz - Formularz Ofertowy 49 kB
Załącznik nr 2: 14_2020_KSz - Specyfikacja techniczna 53 kB
Załącznik nr 3: 14_2020_KSz - IPU 115 kB