Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200229/2020 Data publikacji: 2020-11-03 Data przetargu: 2020-11-17
Data otwarcia ofert: 2020-11-10
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną nt: Wykonanie projektu technicznego oraz budowlano-wykonawczego stacji transformatorowo - rozdzielczej 6/0,5 kV wraz z linią zasilającą dla pompowni W-11 w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 2941 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 1457 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna 1854 kB
Zał. nr 3 IPU 6850 kB
Zał. nr 4 Wykaz cen 670 kB
Zał. nr 5 Wzór oświadczenia 278 kB
Zał. nr 6 Klauzula RODO 390 kB
Zał. nr 7 Oświadczenie 155 kB
Wybór 282 kB