Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-152/20 Data publikacji: 2020-10-26 Data przetargu: 2020-11-10
Data otwarcia ofert: 2020-11-03
Status: Otwarty

PZ.227-152/20 Serwis iskrobezpiecznych systemów sterowania i sygnalizacji szybowej oraz sterowania urządzeń przyszybowych i załadowczych produkcji "Elcam" Sp. z o.o. dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 358 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał nr 1 Formularz ofertowy 574 kB
zał nr 2 Specyfikacja Techniczna 398 kB
zał nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 503 kB
zał nr 5 wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowaniw zobowiązań. 352 kB
zał nr 7 oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
zał nr 4 cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych. 92 kB
zał nr 6 RODO 115 kB