Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 40/P/20 Data publikacji: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-12-01 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 215 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 165 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna.pdf 47 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy.xls 53 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ.xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy.doc 41 kB
6. Zał. 3a do FO Cennik A zadanie 1.xls 49 kB
7. Zał. 3b do FO Cennik A zadanie 2.xls 42 kB
8. Zał. 3c do FO Cennik A zadanie 3.xls 35 kB
9. Zał. 3d do FO Cennik A zadanie 4.xls 35 kB
10. Zał. 3e do FO Cennik A zadanie 5.xls 41 kB
11. Zał. 3f do FO Cennik A zadanie 6.xls 38 kB
12. Zał. 3g do FO Cennik A zadanie 7.xls 34 kB
13. Zał. 3h do FO Cennik A zadanie 8 .xls 40 kB
14. Zał. 4a do FO Cennik B zadanie 1.xls 49 kB
15. Zał. 4b do FO Cennik B zadanie 2.xls 35 kB
16. Zał. 4c do FO Cennik B zadanie 3.xls 38 kB
17. Zał. 4d do FO Cennik B zadanie 4.xls 36 kB
18. Zał. 4e do FO Cennik B zadanie 5.xls 47 kB
19. Zał. 4f do FO Cennik B zadanie 6.xls 33 kB
20. Zał. 4g do FO Cennik B zadanie 7.xls 32 kB
21. Zał. 4h do FO Cennik B zadanie 8 .xls 38 kB
22. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.doc 42 kB
23. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2.doc 34 kB
24. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów.doc 35 kB
25. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 136 kB
26. Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna.pdf 42 kB
27. Zał. 2a do um. Cennik A zadanie 1.pdf 35 kB
28. Zał. 2b do um. Cennik A zadanie 2.pdf 32 kB
29. Zał. 2c do um. Cennik A zadanie 3.pdf 48 kB
30. Zał. 2d do um. Cennik A zadanie 4.pdf 27 kB
31. Zał. 2e do um. Cennik A zadanie 5.pdf 56 kB
32. Zał. 2f do um. Cennik A zadanie 6.pdf 56 kB
33. Zał. 2g do um. Cennik A zadanie 7.pdf 42 kB
34. Zał. 2h do um. Cennik A zadanie 8.pdf 31 kB
35. Zał. 3a do um. Cennik B zadanie 1.pdf 39 kB
36. Zał. 3b do um. Cennik B zadanie 2.pdf 41 kB
37. Zał. 3c do um. Cennik B zadanie 3.pdf 53 kB
38. Zał. 3d do um. Cennik B zadanie 4.pdf 29 kB
39. Zał. 3e do um. Cennik B zadanie 5.pdf 57 kB
40. Zał. 3f do um. Cennik B zadanie 6.pdf 35 kB
41. Zał. 3g do um. Cennik B zadanie 7.pdf 39 kB
42. Zał. 3h do um. Cennik B zadanie 8.pdf 53 kB
43. Zał. nr 5 do umowy - Cenniki usług KWK.pdf 102 kB
44. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych.docx 17 kB
45. Zał. nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o statusie.DOC 33 kB
46. Informacja dla Wykonawców z dnia 26.11.20r.pdf 640 kB
47. SIWZ po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 165 kB
48. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 47 kB
49. Zał. 4e do FO Cennik B zadanie 5 po modyf. z dnia 26.11.20r.xls 46 kB
50. Zał nr 6 do SIWZ Wzór umowy po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 138 kB
51. Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 42 kB
52. Zał. 3e do um. Cennik B zadanie 5 po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 50 kB
53. Informacja ws kwoty na sfinans. zam.pdf 71 kB
54. Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.12.2020.pdf 29 kB
55. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 67 kB
56. Informacja o wynikach aukcji z dnia 28.12.2020 r.pdf 72 kB