Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200204 Data publikacji: 2020-10-23 Data przetargu: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-10-30
Status: Otwarty

Remont zsuwni z ap. 121 , 122 w ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 70 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 59 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 1762 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 6470 kB
załącznik nr 4 - Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 1409 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 289 kB
załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 26 kB
załącznik nr 7- Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 157 kB
zmiana terminu licytacji 21 kB