Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200248 Data publikacji: 2020-10-23 Data przetargu: 2020-11-02
Data otwarcia ofert: 2020-11-02
Status: Otwarty

Remont stojaków SHC dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice oraz Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 2547 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 1584 kB
Specyfikacja techniczna 1861 kB
Istotne postanowienia do umowy 6143 kB
Cennik opłat dla firm obcych 841 kB
Oświadczenie o blokadzie zobowiązań 285 kB
Oświadcenie dużego przedsiębiorcy 148 kB
WYBÓR 272 kB