Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200298 Data publikacji: 2020-10-21 Data przetargu: 2020-11-05
Data otwarcia ofert: 2020-11-05
Status: Otwarty

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów, usług serwisowych i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 50 kB]