Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200078/2020 Data publikacji: 2020-10-21 Data przetargu: 2020-11-04
Data otwarcia ofert: 2020-10-28
Status: Zamknięty

"Świadczenie usług remontowych, polegających na bieżących naprawach elewacji budynku płuczki ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów".
Pełna treść [ pdf 2874 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1276 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 971 kB
Załącznik nr 3 IPU 5080 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 853 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodziena zablokowanie zobowiązań 284 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego. 155 kB
Wybór 267 kB