Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 77/2020 Data publikacji: 2020-10-19 Data przetargu: 2020-11-03
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Zamknięty

Remont stojaków SHC dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 1377 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1869 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3-OŚWIADCZENIA OFERENTA 919 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 4325 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE 274 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6-CENNIK 792 kB
ZAŁACZNIK NR 7 - KLAUZULA RODO 528 kB