Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200209/2020 Data publikacji: 2020-10-16 Data przetargu: 2020-11-02
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Zamknięty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na powierzchni w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 422 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał.1 _Formularz_ofertowy 299 kB
zał.2_Specyfikacja_techniczna 1510 kB
zal.3_Istotne_postanowienia_umowy 6240 kB
zał.4_oświadczenie_wizja_lokalna 202 kB
zał.5_wzór_oświadczenia_o zgodzie_na_zablokowanie_zobowiązań 317 kB
zał.6_cennik_opłat 615 kB
zał.7_oświadczenie dużego_przedsiębiorcy 155 kB
informacja o wyborze oferty 250 kB