Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 29/P/20 Data publikacji: 2020-10-13
Data otwarcia ofert: 2020-10-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK Borynia -Zofiówka Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 111 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 29P20 134 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 69 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 147 kB
4. Załącznik nr 1 do Charakterystyki technicznej - Rys. przenośnika ścianowego 73 kB
5. Załącznik nr 2 do Charakterystyki technicznej - Rys. napędu zwrotnego 241 kB
6. Załącznik nr 3 do Charakterystyki technicznej - Rys. napędu wysypowego 568 kB
7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
8. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- JEDZ 76 kB
9. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 31 kB
10. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 31 kB
11. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3. 32 kB
12. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udostępnieniu zasobów 32 kB
13. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 170 kB
14. Załącznik nr 1 do umowy- Charakterystyka techniczna 66 kB
15. Załącznik nr 1 do Charakterystyki technicznej - Rys. przenośnika taśmowego 73 kB
16. Załącznik nr 2 do Charakterystyki technicznej - Rys.napędu zwrotnego 241 kB
17. Załącznik nr 3 do Charakterystyki technicznej - Rys.napędu wysypowego 568 kB
18. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 21 kB
19. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczzenie o zachowaniu poufności 34 kB
20. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 25 kB
21. Informacja do wykonawców z dnia 23.10.20 r. 490 kB
22. Informacja do wykonawców z dnia 29.10.2020 r..pdf 491 kB
23. Informacja do wykonawców z dnia 30.10.2020r..pdf 7361 kB
24. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyf. techn. - po modyfikacji 70 kB
25. Załącznik nr 1 do Specyf. techn - Charakt. techn. po modyfikacji 67 kB
26. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 173 kB
27. Załącznik nr 1 do umowy- Charakt. techn. po modyfikacji 67 kB
28. Informacja ws kwoty na sfinans. zamówienia 70 kB
29. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.11.2020 r. 34 kB
30. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
31. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 19.11.2020 r. 67 kB
32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 527 kB