Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200162/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-30
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na remont kapitalny spągoładowarki 612CEx nr fabr. 032 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 2955 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załaącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1291 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 968 kB
Załącznik nr 3 Istotne postanowienie umowy 5624 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 589 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodziena zablokowanie zobowiązań 315 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
odpowiedzi na zapytania 1610 kB
Zmiana terminu licytacji 137 kB
Wybór 276 kB