Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 73/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Ocena stanu technicznego obudowy podszybia Szybu VI na poz. 1290 wraz z projektem naprawy powstłych uszkodzeń obudowy w JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1267 kB
Załącznik nr 2 367 kB
Załącznik nr 3 4282 kB
Załącznik nr 4 275 kB
Załącznik nr 5 26 kB
Załącznik nr 6 789 kB
Informacja o wyborze 146 kB