Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200147 Data publikacji: 2020-08-18 Data przetargu: 2020-09-17
Data otwarcia ofert: 2020-08-28
Status: Zamknięty

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę p.n. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka".
Pełna treść [ pdf 336 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁ.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2030 kB
ZAŁ.2 FORMULARZ OFERTOWY 1833 kB
ZAŁ.3 IPU 6126 kB
ZAŁ.4 OŚWIADCZENIE O BLOKADZIE WADIUM 289 kB
ZMIANA TERMINU LICYTACJI 181 kB
zmiana terminu licytacji 240 kB
WYBÓR 266 kB