Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 122000113 Data publikacji: 2020-07-28 Data przetargu: 2020-08-12
Data otwarcia ofert: 2020-08-05
Status: Otwarty

Remont skrzyni przekładniowej wiertnicy typu MDR-06A dla KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 65 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna 1143 kB
zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 122 kB
zał. nr 4 - cennik 6409 kB
zał. nr 5 - Blokada wadium 19 kB
zał. nr 6 - Klauzula Informacyjna RODO 26 kB
zał. nr 7- Informacja dotycząca statusu Zamawiającego 157 kB
Wybór Wykonawcy 294 kB