Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200006 Data publikacji: 2020-07-06 Data przetargu: 2020-07-24
Data otwarcia ofert: 2020-07-24
Status: Zamknięty

Świadczenie usług serwisowych opylaczy typu SMHYo SMYK z napędem hydraulicznym dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 669 kB]