Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200122 Data publikacji: 2020-06-30 Data przetargu: 2020-07-22
Data otwarcia ofert: 2020-07-07
Status: Zamknięty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej technologię naprawy konstrukcji stropów zrealizowanych jako stalowe i żelbetowe oraz głównych słupów żelbetowych w budynku płuczki ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów. UWAGA: ZMIANA TERMINU LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 343 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1: Wymagania techniczne 2294 kB
Załacznik nr 2: Formularz ofertowy 2134 kB
Załacznik nr 3: Istotne postanowienia umowy 7036 kB
Załacznik nr 4: Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 335 kB
Załącznik nr 5: Oświadczenie o odbyciu wizja lokalnej. 211 kB
Załącznik nr 6: Klauzula Informacyjna RODO 26 kB
Załącznik nr 7: Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 157 kB
Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu licytacji 310 kB
Informacja o wyborze oferty 289 kB