Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200069 Data publikacji: 2020-05-26 Data przetargu: 2020-06-10
Data otwarcia ofert: 2020-06-10
Status: Zamknięty

"Świadczenie usług serwisowych systemów automatyki cieczy ciężkiej i automatyki sterowania procesami flotacji w ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 690 kB]