Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200060 Data publikacji: 2020-04-28 Data przetargu: 2020-05-15
Data otwarcia ofert: 2020-05-15 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-15
Status: Zamknięty

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie p.n. "Rekultywacja i zabezpieczenie terenów przy rzece Bierawka w km od 43+000 do km 43+500 z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1:Wykonanie przypory nasypu kolejowego PKP po lewej stronie rzeki Bierawka. Zadanie 2:Rekultywacja terenu po lewej stronie rzeki Bierawka w km od 43+000 do km 43+500". W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA WSKAZANY JEST WYKUP DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU
Pełna treść [ pdf 822 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
OGŁOSZENIE 822 kB
wybór 285 kB