Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 279/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-19 Data przetargu: 2019-10-10
Data otwarcia ofert: 2019-10-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Wykonanie robót związanych z likwidacją szybu "Krywałd" wraz z podziemnymi wyrobi-skami górniczymi zlokalizowanymi w jego rejonie dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 95 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 55 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 137 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 52 kB
Załącznik nr 4 - IPU 207 kB
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Załacznik nr 1 do wymagań technicznych - wizja lokalna 24 kB
Informacja na JSW S.A. o zapyt. i odp. 33 kB
Informacja na JSW S.A. o zapyt. i odp. 2 30 kB