Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 280/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-18 Data przetargu: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: dostosowanie wyrobisk wentylacyjnych do szybu V poz. 550 m do obowiązujących prze-pisów dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 130 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 41 kB
Załącznik nr 2. Wymagania techniczne 128 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 42 kB
Załącznik nr 4. Istotne Postanowienia Umowy 193 kB
Załącznik nr 5. Cennik 690 kB
Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB